Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Slavofilai

XIX a. vidurio rusų visuomeninis judėjimas.

Siekė išsaugoti senovinį rusų gyvenimo būdą, kaimo bendruomenę. Pasisakė už konstitucinę monarchiją, buvo nusiteikę prieš baudžiavą, cenzūrą. Skatino plėtoti pramonę Rusijoje, tirti liaudies kultūrą. Rinko tautosaką, pirmieji Rusijoje ėmė tirti valstiečių istoriją. 1841-1856 m. leido žurnalą „Moskvitianin“. Žymiausi veikėjai – I. ir K. Aksakovai, A. Chomiakovas, V. Čerkaskis ir kiti.