Šliūpas Jonas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Šliūpas Jonas

J. Šliūpas
J. Šliūpas
(1861-1944), visuomenės veikėjas, publicistas, medicinos daktaras. Prisidėjo prie žurnalo „Aušra“ steigimo, kurį laiką buvo jo redaktorius.

1884-1919 m. gyveno JAV. Dalyvavo steigiant Apšvietos ir mokslo draugiją Tilžėje (1883), Lietuvos mylėtojų draugystę JAV (1885), Susivienijimą lietuvių Amerikoje (1886), Lietuvių mokslo draugystę (1889), įvairias laisvamanių draugijas, dalyvavo „Aušros“ draugijos, „Sandoros“ politinės organizacijos veikloje. Grįžęs į Lietuvą, 1921 m. buvo Lietuvos banko direktorius. 1930 m. dėstė Kauno universitete. 1939-1941 m. buvo Palangos burmistras. 1944 m. emigravo į Austriją. Parašė darbų religijos istorijos, Lietuvos istorijos ir etnografijos temomis, medicinos populiarinimo darbų, pirmąją lietuvių literatūros istoriją „Lietuviškieji raštai ir raštininkai“ (1890).