Socialistai liaudininkai

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Socialistai liaudininkai

(Lietuvos socialistų liaudininkų partija), 1917-1918 m. veikusi liaudininkų partija. Susikūrė iš Lietuvos demokratų partijos ir Lietuvos valstiečių sąjungos narių.

Leido laikraštį „Naujoji Romuva“. Partijos atstovai dalyvavo Lietuvių tautos tarybos, Laikinojo Lietuvos valdymo komiteto veikloje. Partijai priklausė Mykolas Sleževičius, Mykolas Januškevičius, Felicija Bortkevičienė. Socialistai liaudininkai savo tikslu skelbė socialistinę santvarką, kurią galima pasiekti šviečiant visuomenę ir dalyvaujant liaudžiai visuomenės gyvenime. Pasisakė už žemės ir stambių pramonės įmonių nacionalizavimą. Skelbė atstovaujantys amatininkų ir mažažemių valstiečių interesams. 1918 m. persitvarkė į Lietuvos revoliucinių socialistų liaudininkų partiją.