Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Socialistų internacionalas

tarptautinė socialistų partijų organizacija, įkurta 1947 m. kaip atnaujinta Socialistinio darbininkų internacionalo tęsėja.