Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Sociologija

mokslas, tiriantis visuomenę kaip vientisą sistemą. Susiformavo XIX a.