Sofija Vytautaitė

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Sofija Vytautaitė

(1371-1453), Maskvos didžioji kunigaikštienė, LDK didžiojo kunigaikščio Vytauto duktė, 1391 m. ištekėjusi už Maskvos didžiojo kunigaikščio Vasilijaus I.

Jos rūpesčiu po Vasilijaus I mirties (1425) didžiuoju kunigaikščiu tapo jų nepilnametis sūnus Vasilijus II. Sofija gavo Vytauto pažadą remti Vasilijų II. Sofijos teisynas (XV a. 3 deš. pab.-4 deš. pr.) išplėtė dalinių kunigaikščių teises. XV a. 4 deš. pradžioje Sofija energingai palaikė Vasilijų II prieš siekusius užimti didžiojo kunigaikščio sostą Haličo kunigaikščius. 1451 m. nominaliai vadovavo mūšiui su mongolais-totoriais, puolusiais Maskvą. Palaidota Maskvos Kremliuje.