Sovietų Sąjungos ir Vokietijos karas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Sovietų Sąjungos ir Vokietijos karas

(1941 06 22-1945 05 09), svarbiausia II pasaulinio karo dalis. Sovietų sąjungininkės kare buvo JAV, D. Britanija. Vokietijos – Rumunija, Italija, Vengrija.

Vokietija, sėkmingai pradėjusi karą, 1941-1942 m. užėmė Baltijos šalis, Baltarusiją, Ukrainą, dalį Rusijos, priartėjo prie Maskvos, Stalingrado. Į nelaisvę paėmė apie 4 mln. raudonarmiečių. Sovietų Sąjunga, laimėjusi Stalingrado kautynes, nuo 1942 m. pab. iki 1944 m. vasaros atkariavo savo teritorijas. Nuo 1944 m. vid. sovietų karas prieš Vokietiją įgavo grobikišką pobūdį, nes Raudonoji armija, vydama vokiečius iš Vid. ir R. Europos, Balkanų šalių, vykdė šių šalių sovietizaciją. 1945 m. gegužės 9 d. Vokietija kapituliavo. Sovietų Sąjunga kare neteko apie 27 mln. žmonių.