Spalio perversmas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Spalio perversmas

(oficialus pavadinimas Spalio socialistinė revoliucija), bolševikų įvykdytas valdžios užgrobimas Rusijoje 1917 m. lapkričio 6-7 d. (sen. st. spalio 24-25 d.). Rusijos valstybinės valdžios perėjimo iš Laikinosios vyriausybės bolševikinėms taryboms laikotarpis.

V. Lenino vadovaujamas bolševikų Centro komitetas nusprendė ginkluotu būdu užimti valdžią. Prieš sukilimo rengimą pasisakė G. Zinovjevas ir L. Kamenevas. Perversmo dienomis ginkluoti bolševikų būriai be pasipriešinimo užėmė strateginius Petrogrado centrus, buvo užimti Žiemos rūmai ir suimti Laikinosios vyriausybės nariai, sudaryta Lenino vadovaujama bolševikų vyriausybė.