Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Spartako sąjunga

(vok. Spartakusbund), Vokietijos kairiųjų socialdemokratų organizacija. Įkurta 1918 m. Propagavo internacionalines idėjas, reikalavo apginkluoti darbininkus, kėlė šūkį „Visa valdžia taryboms“. 1919 m. kartu su kairiaisiais radikalais įkūrė Vokietijos komunistų partiją. Aktyviausi spartakininkai – K. Libknechtas, R. Liuksemburg, V. Pykas.