Spaudos draudimas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Spaudos draudimas

draudimas spausdinti, įvežti ir platinti lietuviškus spaudinius lotyniškomis raidėmis 1864-1904 m.

Be to, buvo uždarytos visos nevalstybinės mokyklos. Leista naudoti tik lietuviškas maldaknyges ir elementorius rusiškomis raidėmis. 1873 m. uždrausta įvežti ir spaudinius gotiškomis raidėmis. Draudžiamos knygos buvo spausdinamos ir platinamos slapta, daugiausia Mažojoje Lietuvoje, Prūsijoje, veikė nelegalios knygnešių organziacijos. Carinei valdžiai buvo siunčiami prašymai grąžinti lietuvišką spaudą.