Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Sruoga Balys

B. Sruoga
B. Sruoga
(1896-1947), lietuvių rašytojas, poetas.

Dalyvavo aušrininkų veikloje. Kauno ir Vilniaus universitetų dėstytojas. 1943-1945 m. kalėjo Štuthofo koncentracijos stovykloje. Parašė eilėraščių (rinkinys „Dievų takais“ (1923) ir kt.), poemų, dramų („Milžino paunksmė“ (1932), „Apyaušrio dalia“ (1941) ir kt.), atsiminimų knygą „Dievų miškas“ (1957), straipsnių literatūros, meno temomis, vertė užsienio autorių kūrybą.