Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
SSKP

Sovietų Sąjungos komunistų partija.