Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
SSKP XX suvažiavimas

1956 m. įvykęs Sovietų Sąjungos komunistų partijos suvažiavimas. Iškėlė taikaus sambūvio su kapitalistinėmis šalimis principą. N. Chruščiovui vadovaujant, pasmerkė J. Stalino asmens kultą, jo įvykdytas represijas prieš Komunistų partijos narius. Po šio suvažiavimo buvo panaikinti sovietiniai konclageriai.