Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
SSRS

Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjunga. Žr. Sovietų Sąjunga.