SSRS ir Kinijos konfliktas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
SSRS ir Kinijos konfliktas

ginkluotas susirėmimas 1929 m. dėl bendrai valdomo Rytų Kinijos geležinkelio (RKG).

Kinija nuo 1926 m. Sovietų Sąjungą laikė vienu pagrindinių priešų, Kinijos provincijos (Mandžiūrijos) valdytojo Džang Siueliango ir Čiang Kaišeko susitikime 1929 m. nutarta užimti RKG. Kinija užėmė visą RKG telegrafo liniją, uždarė visas sovietų įstaigas Mandžiūrijoje, pašalino iš pareigų visus RKG sovietinius tarnautojus, uždarė juos į koncentracijos stovyklas, kalėjimus arba išsiuntė iš Kinijos. Nepavykus susitarti, SSRS ypatingosios Tolimųjų Rytų armijos daliniai 1929 m. lapkričio mėn. įžengė į Kinijos teritoriją, sumušė kinų dalinius (per 8 tūkst. paėmė į nelaisvę). Pagal 1929 m. gruodį pasirašytus protokolus RKG atkurta iki konflikto egzistavusi padėtis.