Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Stabmeldystė

daugdievyste pagrįstos religijos, pirmykščiai tikėjimai, pvz. senovės baltų tikėjimai. Kitaip – pagonybė.