Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Stagnacija

(lot. stagnum – stovintis vanduo), terminas, apibūdinantis XX a. 8 deš. SSRS sustabarėjusią bei vystytis nustojusią visuomeninę ir ekonominę būseną.