Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Status quo valstybė

valstybė, kurios politika orientuota į esamos padėties (santykių su kitomis valstybėmis, nusistovėjusios galios pusiausvyros ir kt.) išlaikymą.