Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Statusas

(lot. status – padėtis, būklė), asmens teisinė padėtis, būklė.