Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Statutas

III Lietuvos Statutas
III Lietuvos Statutas
teisės aktų, normų rinkinys, turintis teisyno elementų.

LDK laikais galiojo teisynas – Lietuvos Statutas, buvo atskiri miestų, cechų statutai. 1915-1940 m. Lietuvoje galiojo carinėje Rusijoje parengtas Baudžiamasis statutas, 1924-1939 m. Klaipėdos krašte – Klaipėdos krašto statutas. Savo statutus turi kariuomenė, valstybės įstaigos, įmonės, aukštosios ir specialiosios mokyklos.