Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Staugaitis Justinas

J. Staugaitis
J. Staugaitis
(1866-1943), kunigas, politikas. Vienas Lietuvos krikščionių demokratų partijos vadovų. 1918 m. Lietuvos Tarybos vicepirmininkas, 1922-1926 m. kelis kartus Seimo pirmininkas ir vicepirmininkas.

Nuo 1926 m. Telšių vyskupijos valdytojas. Išleido darbus „Bažnyčios istorija“ (1911), „Valstybė ir bažnyčia“ (1920), „Tikyba ir mokslas“ (1928), apysaką „Tiesiu keliu“ (1934-1935).