Steigiamasis susirinkimas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Steigiamasis susirinkimas

Rusijos parlamentas, kurį po pirmojo posėdžio 1918 m. sausio 6 d. išvaikė bolševikai.

Rinkimai į Steigiamąjį susirinkimą įvyko 1917 m. pabaigoje. Rinkimus laimėjo eserai, gavę apie 60 proc. balsų, bolševikai – 24 proc. Iš 707 delegatų 370 sudarė eserai, 175 – bolševikai, 40 – kairieji eserai, 16 – menševikai, 17 – kadetai, 80 – kiti. Esero V. Černovo pirmininkaujamas Steigiamasis susirinkimas paskelbė bolševikų vyriausybės dekretus negaliojančiais. Sausio 6 d. rytą raudongvardiečiai V. Lenino įsakymu išvaikė delegatus ir prievarta nutraukė susirinkimo veiklą.