Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Stela Erazmas

(apie 1450-1521), vokiečių istorikas, humanistas. Parašė Cvikau miesto ir Kryžiuočių ordino istoriją. Veikale „Apie Prūsijos senienas“ (1510, 1518) įrodinėjo, kad germanai buvo seniausieji Prūsijos rytinės dalies (ir Mažosios Lietuvos) gyventojai. Lietuvius kildino iš alanų. Tas veikalas – svarbus žinių apie senovės prūsų buitį šaltinis.

Portretai

Vytautas Landsbergis ir Valdas Adamkus
Vytautas Landsbergis ir Valdas Adamkus

Išmintis

Kai gyvenimo prasmė prarasta dėl nepakeliamo lengvumo ir sotumo, kai būna pamirštas alkio ir nuovargio jausmas, tada pradedama išsigalvoti visokia velniava, ir, nekontroliuojama, ji įgauna baisias formas.