Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Stolypino reforma

P. Stolypinas
P. Stolypinas
valstiečių žemėvaldos reforma Rusijos imperijoje. Pradėta caro įsaku 1906 m. Sustabdyta 1917 m. Reformos esmė – kaimų skirstymas į vienkiemius.

Lietuvoje reforma vykdyta 1907-1914 m. Panaikinta 1557 m. Valakų reformos metu sukurta valstiečių žemėtvarka: rėžiai, tarpurėžiai, laukų išmėtymas. Jei 2/3 kaimo valstiečių nutardavo skirstytis, nutarimas buvo privalomas visiems. Išskirstyti į vienkiemius 1743 m. Kauno gubernijos, 717 Vilniaus gubernijos kaimai. Reforma paspartino kapitalizmo vystymąsi kaime, valstiečių socialinę nelygybę, sudarė sąlygas savarankiškai ūkininkauti.