Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Stortingas

(norv. Storting), Norvegijos parlamentas, gyventojų renkamas ketveriems metams iš 155 deputatų. Per pirmąją Stortingo sesiją deputatai susiskirsto į Lagtingą (aukštieji rūmai; 1/4 deputatų) ir Odelstingą (žemieji rūmai).