Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Strabonas

(gr. Strabō; apie 63 pr. Kr.-apie 23 po Kr.), sen. graikų geografas, istorikas. 

Veikiausiai buvo pirmasis graikas, išsilavinimą gavęs Romoje. Daug keliavo, rinko informaciją ir medžiagą, kurią panaudojo savo darbuose. Žymiausias darbas „Geografija“ (17 kn.). Tai didžiausias geografijos mokslo veikalas, parašytas antikos laikais. Jame pateikta gausybė istorijos, literatūros, medicinos, gamtos mokslo žinių. Žinomas ir neišlikęs Strabono istorijos darbas, apimąs 146-27 m. pr. Kr.