Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Strazdas Antanas

(1760-1833), lietuvių poetas, kunigas. Kunigavo įvairiose Lietuvos vietose. Išleido pirmą originalią lietuvių grožinės literatūros knygą – poezijos rinkinį „Giesmės svietiškos ir šventos“ (1814). Parašė lenkų kalba „Giesmė Rygos miestui pagerbti“ (1824). Išvertė R. Belarmino katekizmą. Daugelis A. Strazdo eilėraščių virto liaudies dainomis.