Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Streikas

(vok. Streik, angl. strike), darbininkų, tarnautojų ar valstiečių kolektyvinis atsisakymas dirbti, kol darbdavys arba vyriausybė patenkins jų keliamus ekonominius ar politinius reikalavimus. Pirmasis streikas Europoje įvyko 1345 m., Lietuvoje – 1861 m. netoli Turmanto.