Strijkovskis Motiejus

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Strijkovskis Motiejus

(apie 1547-1593), istorikas ir poetas. Pirmosios spausdintos Lietuvos istorijos – „Lenkijos, Lietuvos, Žemaičių ir visos Rusios kroniką“, išleistos 1582 m. Karaliaučiuje lenkų kalba, autorius.

1563-1573 m. tarnavo LDK kariuomenėje algininku, rinko ir tyrė Lietuvos istorijos šaltinius. Nuo 1575 m. gyveno Slucke pas kunigaikštį Jurgį Olelkaitį. Nuo 1578 m. jį globojo žemaičių vyskupas Merkelis Giedraitis. M. Strijkovskis gyveno daugiausia Varniuose.  Parašė pirmąją spausdintą Lietuvos istoriją – „Lenkijos, Lietuvos, Žemaičių ir visos Rusios kroniką“. Įvykiai dėstomi iki 1581 metų. Veikale istorinį procesą nagrinėjo ir aiškino ne religiniu, o valstybiniu požiūriu, gynė LDK politinį savarankiškumą, smerkė kryžiuočių agresiją. „Kronika“ yra vertingas lietuvių mitologijos, etnografijos ir tautosakos šaltinis. „Kronika“ naudojosi ir vėlesni Lietuvos istorikai. Kiti su Lietuvos istorija susiję M. Strijkovskio darbai – eiliuota kronika „Apie šauniosios lietuvių, žemaičių ir rusų tautos pradžią“ (parašyta 1575-1578), „Dorybės šauklys“ (1574), „Lietuvos kronikos veidrodis“ (1577), „Apie tautų karūnos ir Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės laisves (1575). 1570-1573 m. parašė LDK ir gretimų šalių istoriją.