Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Stroinovskis Jeronimas

(1752-1815), teisininkas, teisės filosofas, teologijos ir teisės daktaras, Vilniaus vyskupas (1814-1815), Vilniaus universiteto rektorius. Ekonominių disciplinų dėstymo pradininkas Vilniaus universitete.