Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Subjektas

(lot. subjectum), žmogus, kuris, aktyviai pažindamas ir praktiškai pertvarkydamas tikrovę, padaro ją savo veiklos objektu.