Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Substratas

(patiesalas, pagrindas), vietinė, senoji kultūra.