Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Sueco karas

1956 m. vykęs karas tarp Egipto ir Izraelio, Egiptui nacionalizavus Sueco kanalą.

Izraelis įsiveržė į Sinajaus pusiasalį ir užėmė didelę jo dalį iki Sueco kanalo bei Gazą. D. Britanija ir Prancūzija išlaipino desantą prie Port Saido. Spaudžiant JAV, SSRS, nepritariant kitoms šalims, D. Britanija ir Prancūzija nutraukė operaciją ir 1956 m. gruodžio 22 d. išvedė savo kariuomenę. Izraelio kariuomenė buvo išvesta 1957 m. po to, kai buvo susitarta dislokuoti JTO pajėgas Sinajuje.