Sunitai

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Sunitai

musulmonai, be Korano, pripažįstantys ir suną. Tvirtina, kad būtent jie laikosi pranašo Mahometo tradicijos, kurią iškraipo šiitai. Sunitai sudaro musulmonų daugumą.

Formaliai sunitu laikomas tas, kuris pripažįsta teisėtais pirmuosius 4 kalifus, kanoninių chadisų rinkinių autentiškumą ir laikosi buitinių, ritualinių ir socialinių taisyklių pagal vieną iš 4 mazchabų, kurių pagrindą sudaro kanoniniai chadisų rinkiniai. Nuo šiitų skiriasi tuo, kad nepripažįsta galimybės po Mahometo mirties būti tarpininkais tarp Alacho ir žmonių, neigia ypatingą Alio palikuonių teisę vadovauti musulmonų bendruomenei. Skirtingai supranta imamo vaidmenį – tai pagrindinė pasidalijimo į šiitus ir sunitus priežastis. Skiriasi teisinių sprendimų principai, švenčių pobūdis, požiūris į kitatikius, maldos detalės ir kiti ritualo momentai, civilinė teisė (pvz., sunitai atmeta laikinos santuokos teisėtumą).