Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Supervalstybės

po II pasaulinio karo didžiausios ir kariniu požiūriu galingiausios pasaulio valstybės – JAV ir SSRS. Jos vaidino svarbiausią vaidmenį tarptautiniuose santykiuose iki XX a. 7 deš. vidurio.