Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Svastika

nacistinės Vokietijos ženklas. Iš pradžių buvo naudojama savanorių būriuose, o po 1935 m. buvo vaizduojamas Vokietijos nacistų vėliavoje. Naciai tvirtino, jog šis ženklas kilęs iš arijų mitologijos.