Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Talmudas

(hebr. talmud – mokslas), judaizmo religinių, etinių ir teisės įstatymų rinkinys.