Tanzimatas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Tanzimatas

(turk. iš arab. tanzimat – pertvarkymai, reformos), reformų laikotarpis (1839-1876) Osmanų imperijoje. 

Prūsijos pavyzdžiu modernizavo armiją. Išleido baudžiamuosius, prekybos ir žemės kodeksus, sukūrė naujus valstybinius teismus (atskirus nuo islamo religinių teismų), plėtojo pasaulietinį švietimą, uždraudė vergų prekybą, reorganizavo administraciją, finansus. Pripažino privilegijas ne musulmonų bendruomenėms, leido užsieniečiams valdyti žemės sklypus, steigti bankus, tiesti kelius, plėtoti prekybą, eksploatuoti gelmių turtus. Tanzimatas sudarė sąlygas plėtotis pramonei, pasaulietiniam švietimui, mokslui ir kultūrai.