Targovicos konfederacija

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Targovicos konfederacija

(1792-1793), ATR magnatų sąjunga. Suorganizavo Jekaterina II. Tikslas – su Rusijos parama likviduoti Ketverių metų seimo (1788-1792) reformas ir Gegužės trečiosios konstituciją. Konfederatų 1792 m. balandžio 27 d. Peterburge pasirašytas manifestas su suklastota data (1792 05 14) buvo viešai paskelbtas Targovicoje (Ukraina). Jis skelbė, kad konfederatų prašymu Rusijos kariuomenė įžengia į ATR.

LDK Targovicos konfederacijos šalininkai pasivadino LDK generaline laisvąja konfederacija. 1792 m. vasarą Rusijos kariuomenė sumušė Respublikos kariuomenę.  Birželį užėmė Vilnių, rugpjūčio pradžioje – Varšuvą. Okupuotoje teritorijoje valdžia atiteko konfederatams. Vilniuje jų vadovybės pirmininkas buvo LDK kancleris Aleksandras Mykolas Sapiega (svarbiausi veikėjai – infliantų vyskupas Juozas Kosakovskis ilgianiui tapo tikruoju Lietuvos konfederatų vadu, jo brolis Simonas Kosakovskis paskelbtas LDK lauko etmonu). Rugsėjo 11 d. Breste Targovicos ir LDK konfederatai susijungė į Abiejų tautų generalinę konfederaciją. Targovicos konfederacija atkūrė santvarką, buvusią ATR iki 1788 m. Targovicos konfederacijos ir Rusijos kariuomenės įvedimo rezultatas – Respublikos II padalijimas (1793). Oficialiai Targovicos konfederacija panaikinta 1793 m. rugsėjį, ją pakeitė Gardino seimo, paneigusio daugelį jos nutarimų, konfederacija. Prieš įvestą režimą įvyko 1794 m. sukilimas, per kurį daugelis Targovicos konfederacijos veikėjų buvo pakarti.