Tarngorodo konfederacija

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Tarngorodo konfederacija

1715 m. prasidėjusi ir 1717 m. Nebyliuoju seimu pasibaigusi konfederacija. Buvo nukreipta prieš karaliaus Augusto II tariamas ar tikras pastangas pažaboti bajorijos laisves, įvesti ATR sosto paveldėjimo principą. Kovojo su Augusto II saksų kariuomenės daliniais.

Lietuvoje konfederacijos kariuomenei vadovavo Ašmenos vėliavininkas Kristupas Sulitrovskis. Abi pusės kreipėsi į Petrą I pagalbos. Šiam įvedus Rusijos kariuomenę, 1717 m. Seimas buvo priverstas patvirtinti susitarimą, žalingą abiem pusėms. Augustas II buvo priverstas iš Respublikos išvesti saksų dalinius, atsisakyti bet kokių planų sosto paveldėjimo principui įgyvendinti. Buvo sumažintos etmonų teisės, Respublikos kariuomenės skaičius. ATR tapo Rusijos protektoratu.