Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Tarybų Sąjunga

žr. Sovietų Sąjunga.