Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Tautininkai

lietuvių dešinioji politinė srovė. Susikūrė XX a. pradžioje. Skelbė tautos vienybę.

Pirmoji tautininkų organizacija buvo Lietuvių demokratų partija (įsteigta 1905). 1916 m. įsteigta „Pažangos“ partija, 1919 m. – Lietuvos žemdirbių sąjunga, 1927 m. – jaunalietuvių organizacija. Tautininkų leidiniai – „Viltis“ (1907-1913), „Vairas“ (1914-1915). Dalyvavo Lietuvos Tarybos veikloje, turėjo atstovų Lietuvos Respublikos vyriausybėse. Ministrais buvo tautininkų atstovai J. Yčas, M. Yčas, A. Merkys, L. Noreika, J. Tūbelis. Tautininkas A. Smetona 1919-1920 m. ir 1926-1940 m. buvo Lietuvos Prezidentas.