Tautininkai

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Tautininkai

lietuvių dešinioji politinė srovė. Susikūrė XX a. pradžioje. Skelbė tautos vienybę.

Pirmoji tautininkų organizacija buvo Lietuvių demokratų partija (įsteigta 1905). 1916 m. įsteigta „Pažangos“ partija, 1919 m. – Lietuvos žemdirbių sąjunga, 1927 m. – jaunalietuvių organizacija. Tautininkų leidiniai – „Viltis“ (1907-1913), „Vairas“ (1914-1915). Dalyvavo Lietuvos Tarybos veikloje, turėjo atstovų Lietuvos Respublikos vyriausybėse. Ministrais buvo tautininkų atstovai J. Yčas, M. Yčas, A. Merkys, L. Noreika, J. Tūbelis. Tautininkas A. Smetona 1919-1920 m. ir 1926-1940 m. buvo Lietuvos Prezidentas.