Tautų apsisprendimo teisė

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Tautų apsisprendimo teisė

XVIII a. pab. Prancūzijoje ir JAV suformuota idėja, jog visos tautos turi teisę į politinę nepriklausomybę ir laisvai nustatyti savo valdymo formą. Šia teise rėmėsi visi XIX a. vid. nacionaliniai judėjimai.

Tarptautinei teisei didelę įtaką turėjo 1918 m. JAV prezidento V. Vilsono 14 punktų pareiškimas kongresui, kuriame buvo siekiama po I pasaulinio karo paremti tautinių valstybių atsiradimą Europoje. Remiantis tautų apsisprendimo teise Lietuvoje buvo paskelbtas 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės aktas.