Tautų Sąjunga

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Tautų Sąjunga

(sntr. – TS), tarptautinė organizacija, veikusi 1919-1946 m. Įkurta 1919 m. Paryžiaus taikos konferencijoje. Tikslas – užkirsti kelią naujiems karams, konfliktus spręsti taikiomis priemonėmis.

Iš pradžių priklausė I pasauliniame kare dalyvavusios 32 šalys ir 13 neutralių valstybių. 1921 m. įstojo Lietuva. Valdymo institucijos buvo kasmet į posėdžius rinkęsis TS susirinkimas, į kurį kiekviena šalis narė siuntė 3 atstovus, bei TS taryba. Jos nuolatinėmis narėmis buvo D. Britanija, Prancūzija, Italija, Japonija bei kas 3 metai renkamos dar 9 valstybės. Vykdomoji institucija – generalinis sekretoriatas, įsikūręs Ženevoje. Tarptautinis teismas posėdžiavo Hagoje. Tautų Sąjungai nepavyko kiek atkakliau pasipriešinti didžiųjų valstybių interesams, jos bejėgiškumas ypač išryškėjo prieš II pasaulinį karą. 1946 m. specialiu nutarimu TS buvo likviduota. Jos veiklą tęsia 1945 m. įkurta JTO.