Tautų trėmimai

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Tautų trėmimai

II pasaulinio karo metais sovietų valdžios vykdyti trėmimai. Apkaltinus „išdavyste“ ir bendradarbiavimu su vokiečiais, 6 tautos buvo ištremtos į Sibirą ir Vid. Aziją.

1941 m. panaikinta Pavolgio vokiečių ASSR. 1941-1942 m. ištremta 1,2 mln. vokiečių. 1943-1944 ištremta: 40 tūkst. čečėnų, 100 tūkst. ingušų, 100 tūkst. kalmukų, 80 tūkst. karačiajų, 40 tūkst. balkarų. Dalis tremiamųjų žuvo. 1956-1957 m. atkurtas čečėnų, ingušų, kalmukų, balkarų, karačiajų valstybingumas, paskelbta jų amnestija ir šios tautos grįžo į tėvynę. 1964 m. amnestuoti Pavolgio vokiečiai, 1967 m. Krymo totoriai, bet jų valstybingumas nebuvo atkurtas.