Tautvilas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Tautvilas

(mirė 1263), veikiausiai Mindaugo brolio Dausprungo sūnus.

Manoma, kad apie 1248 m. įsitvirtino Polocke. 1248 m. kartu su broliu Edivydu ir dėde Vykintu, Mindaugo pasiųsti, kariavo Smolensko žemės šiaurėje ir rytuose. Mindaugui užgrobus jų žemes ir ketinus nužudyti, visi trys kunigaikščiai 1249 m. pabėgo pas Haličo kunigaikštį Danijilą Galičietį ir padėjo jam organizuoti koaliciją prieš Mindaugą. Mindaugui priėmus krikštą ir iš dalies išardžius koaliciją (jį ėmė remti Livonijos ordinas, iki tol buvęs koalicijoje), Tautvilui su likusiais sąjungininkais nepavyko 1251 m. (ar 1252) užimti Vorutos pilies, kur buvo įsitvirtinęs Mindaugas. Tautvilas pabėgo pas Vykintą į Žemaitiją. Vykintui apie 1253 m. mirus, su broliu Edivydu grįžo pas Danijilą. 1255 m. pastarajam susitaikius su Mindaugu, pripažino šio vyresnybę ir grįžo į Polocką kaip jo vasalas. Kovoje dėl Lietuvos sosto po Mindaugo mirties Tautvilą nužudė pusbrolis Treniota.