Teisė

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Teisė

valstybės ar valstybių vyriausybių nustatytų ir jos (jų) saugomų visiems privalomų elgesio taisyklių ir normų visuma.

Skiriama administracinė teisė – visuma taisyklių ir normų, reguliuojančių valstybės administracijos veiklą; konstitucinė teisė – visuma normų ir taisyklių, reguliuojančių ir nustatančių valstybės struktūrą, jos organų (parlamento, prezidento, vyriausybės) tarpusavio santykius; tarptautinė teisė – visuma normų ir taisyklių, reguliuojančių suverenių valstybių tarpusavio santykius įvairiose jų bendravimo srityse. Tarptautinė teisė, kitaip negu teisė, veikianti kiekvienos valstybės viduje, saugoma ne atskirų vyriausybių, bet remiasi savanorišku suverenių valstybių apsisprendimu pripažinti tas normas ir jų laikytis.