Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Teokratija

valstybės valdymo forma: pagal šalies religijos šventojo rašto nuostatas aukščiausią valdžią turi religiniai vadovai.

Pavyzdžiui, Irane vyriausybė yra pasaulietinė, tačiau tikrąją valdžią turi mulos, islamo tyrinėtojai ir dvasininkai. Vatikane, mažiausioje pasaulio šalyje, teokratija susipynusi su renkamosios monarchijos elementais. Valstybės vadovas yra popiežius, Katalikų bažnyčios galva.