Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Teologija

mokslas apie Dievą. Religinės doktrinos dalis.