Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Titas Josipas

J. Titas
J. Titas
(Josip Tito; tikr. Brozas; 1892-1980), Jugoslavijos politinis, tarptautinio darbininkų judėjimo veikėjas, maršalas. 1945-1953 m. vyriausybės vadovas. 1953-1980 m. Jugoslavijos prezidentas.

Antrojo pasaulinio karo metais vadovavo JKP pavaldžiai partizanų kariuomenei – Jugoslavijos liaudies išsivadavimo armijai. Šios pajėgos be Raudonosios Armijos pagalbos karo pabaigoje išvadavo beveik visą Jugoslavijos teritoriją. Siekdamas savarankiškai tvarkytis, nenorėdamas besąlygiškai paklusti SSRS vadovavimui, susipyko su J. Stalinu. Vykdė nepriklausomą nuo SSRS užsienio politiką. Naudojosi Vakarų valstybių ekonomine ir karine parama.